ocelové konstrukce hal

Ocelové konstrukce jsou lehké, svařované nebo šroubované. Při výrobě ocelových konstrukcí používáme především hospodárné profily s důrazem na minimalizaci nákladů na spodní stavbu. Dále zdůrazňujeme technologickou jednoduchost při respektování funkčních a pohledových nároků.

Nabízíme výrobu ocelových konstrukcí pro standardní rozpony montovaných ocelových hal 6-15m s násobky modulů 3m, 4m, 5m a 6m.

Rámy ocelových konstrukcí jsou spojeny šroubovanými spoji, sestavenými z válcovaných a lisovaných profilů. Jednotlivé ocelové rámy jsou ve střeše spojeny vazničkami nebo nosným trapézovým plechem a rozpěrnými profily.

Ocelová konstrukce je dimenzována pro příslušné sněhové pásmo. Tuhost konstrukce je podpořena větrováním táhly s napínacími šrouby. Umístění a počet táhel závisí na velikosti a způsobu zatížení konstrukce.

Prvky ocelové konstrukce s jednotlivými profily jsou voleny na základě technického zadání, sněhového pásma a účelu ke kterému objekt slouží. Standardně jsou voleny pro sloupy a vaznice profily IPE 160-330 (dle rozponu a sněhového zatížení).
Antikorozní ochrana ocelových konstrukcí je zajištěna 1x základovým a 1x vrchním nátěrem. V agresivnějším prostředí nebo u otevřených konstrukcí, které jsou velmi namáhány povětrnostními vlivy, je možné ocelovou konstrukci pozinkovat.

Kotvení ocelových konstrukcí jsou řešena do betonových základových patek, kotvami přes kotevní plech. Kotvení je voleno buď chemické nebo mechanické.