Svařování a výroba ocelových konstrukcí

Součástí naší nabídky je výroba a svařování ocelových konstrukcí od jednoduchých stavebních prvků, až po velké konstrukční celky dodávané na klíč. U našich výrobků vám zajistíme povrchovou úpravu zinkováním nebo antikorozním nátěrem. Rádi vám poskytneme bližší informace a cenovou kalkulaci vaší zakázky. Využijte našeho poradenství a zaměření konstrukce zdarma.

Nabízené dodávky a montáže ocelových konstrukcí i zámečnických výrobků čítají:

 • výrobní a průmyslové objekty
 • skladové objekty
 • supermarkety
 • školská a sportovní zařízení
 • zdravotnické a nemocniční objekty
 • telekomunikační zařízení a související technické konstrukce
 • rekonstrukce průmyslových objektů, zemědělských a jiných objektů
 • veškeré dodávky a práce z oboru ocelových konstrukcí a zámečnických výrobků
 • ocelové konstrukce výtahových šachet
 • konstrukce přístřešků včetně krytiny
 • montáže a demontáže hal
 • čekárny
 • ocelové konstrukce vazby popř. nosných dílů vazeb

Ocelové konstrukce jsou lehké, svařované, šroubované. Používány jsou především hospodárné profily s důrazem na minimalizaci nákladů na spodní stavbu. Zdůrazňujeme technologickou jednoduchost při respektování funkčních a pohledových nároků.

Rámy

ocelové konstrukce jsou navržené rámové, se šroubovanými spoji, sestavené z válcovaných a lisovaných profilů. Jednotlivé rámy jsou ve střeše spojeny vazničkami nebo nosným trapézovým plechem a rozpěrnými profily. Konstrukce je dimenzována pro příslušné sněhové pásmo. Tuhost konstrukce je podpořena větrováním táhly s napínacími šrouby. Umístění a počet táhel závisí na velikosti a způsobu zatížení konstrukce.

Prvky konstrukce

jednotlivé profily ocelové konstrukce jsou voleny na základě technického zadání, sněhového pásma a účelu ke kterému objekt slouží. Standardně jsou voleny pro sloupy a vaznice profily IPE 160-330 (dle rozponu a sněhového zatížení)

Antikorozní ochrana

konstrukce je zajištěna 1x základovým a 1x vrchním nátěrem. V agresivnějším prostředí nebo u otevřených konstrukcí, které jsou velmi namáhány povětrnostními vlivy, je možné konstrukci pozinkovat.

Kotvení

ocelová konstrukce je kotvena do betonových základových patek, kotvami přes kotevní plech. Kotvení je voleno buď chemické nebo mechanické.