Stavební zámečnictví - ocelové konstrukce

Podstatou našeho výrobního programu jsou lehké, svařované nebo šroubované ocelové konstrukce.  Při výrobě  používáme především hospodárné profily s důrazem na minimalizaci nákladů . Dále zdůrazňujeme technologickou jednoduchost při respektování funkčních a pohledových nároků.

Ocelové konstrukce jsou svařované resp. spojované šroubovanými spoji, sestavenými z válcovaných a lisovaných profilů.

Ocelová konstrukce je dimenzována pro příslušné sněhové pásmo. Tuhost konstrukce je podpořena větrováním táhly s napínacími šrouby. Umístění a počet táhel závisí na velikosti a způsobu zatížení konstrukce.

Prvky ocelové konstrukce s jednotlivými profily jsou voleny na základě technického zadání, sněhového pásma a účelu ke kterému objekt slouží. Standardně jsou voleny pro sloupy a vaznice profily IPE 160-330 (dle rozponu a sněhového zatížení).
Antikorozní ochrana ocelových konstrukcí je zajištěna 1x základovým a 1x vrchním nátěrem. V agresivnějším prostředí nebo u otevřených konstrukcí, které jsou velmi namáhány povětrnostními vlivy, je možné ocelovou konstrukci pozinkovat.

Kotvení ocelových konstrukcí jsou řešena do betonových základových patek, kotvami přes kotevní plech. Kotvení je voleno buď chemické nebo mechanické.

 

 

Fotogalerie: Stavební zámečnictví

Tato fotogalerie je prázdná.